nazwastrony.en
 

CTW zostało założone przez osoby z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu badań naukowych z różnych dziedzin medycyny oraz badań klinicznych.

 

Ośrodek zapewnia możliwość prowadzenia badań klinicznych z wielu dziedzin terapeutycznych zgodnie, zaleceniami, dyrektywami i z przepisami praw: polskiego, europejskiego i amerykańskiego, ICH-GCP oraz norm etycznych. Najwyższe standardy jakości są naszym priorytetem.

 

W CTW kładziemy szczególny nacisk na dobro i bezpieczeństwo uczestników badań klinicznych.

Dlatego proces podpisania przez pacjenta świadomej zgody na udział w badaniu klinicznym przebiega w trzech etapach:

  1. kwalifikacja pacjenta do badania klinicznego przez głównego badacza lub współbadacza;
  2. rozmowa pacjenta z psychologiem klinicznym;
  3. rozmowa z badaczem i podpisanie świadomej zgody przez pacjenta.

Do dyspozycji wszystkich naszych pacjentów, także po zakończeniu uczestnictwa w badaniu klinicznym, jest zespół psychologów klinicznych.

 

Wszystkie procedury w CTW są standaryzowane, zgodne z wymaganiami Dobrej Praktyki Badań Klinicznych i opisane w naszych SOP-ach.

Wszystkie procedury w badaniach klinicznych są wykonywane zgodnie ze Standardowymi Procedurami Postępowania Sponsora lub naszymi.

 

Zapewniamy szybkie rozwiązywanie „queries”.

News
NEWSY
Polecane strony
Polecane strony
Dane kontakotwe
Dane kontakotwe
 
Projekt & wykonanie strony: oxy.pl